top of page
Stressed Woman

במסגרת פרויקט זה, נציגי עמותת "מגן המשפחה" משתתפים בישיבות בוועדות הכנסת, מעמידים יוזמות חקיקה, מתקשרים עם מוסדות המדינה ומבקשים לאכוף חוקים קיימים . אנו מנסים לערב כמה שיותר אנשים באינטראקציה זו עם הרשויות המחוקקות והמבצעות ולשם כך אנו מציעים למתנדבים שלנו, כמו גם לאנשים שמבקשים עזרה, להגיע לפגישות בכנסת. במאמרים שפורסמו באתר שלנו אנו מעלים שאלות המופנות לרשויות , והמתנדבים שלנו מחפשים תשובות לשאלות אלה.

יזימת חקיקה

bottom of page