blueamuta.png

עמותת מגן המשפחה (ע.ר. 580614725) מגייסת מדריכים במשרה חלקית, מכל חלקי הארץ, עבור מיזם ״המפגש״ שנועד להפגיש ילדים ובני נוער עם ובלי מוגבלויות, המתקשים בהתחברות ושייכות למסגרות קבוצתיות אחרות. המדריכים המתאימים יעברו הכשרה מקיפה בהבניה קבוצתית אלטרנטיבית, בעקרונות תורת ״עצמי בשדות״ ובעקרונות הגישה הביקורתית למוגבלויות ולימודי ביקורת מוגבלויות

בשל ההנחיות המיוחדות לזמן הקורונה, לפחות חלק מהפעילות תהיה וירטואלית, בהתאם להנחיות

לשאלות ויצירת קשר יש לפנות למר יאיר סייקס במספר: 054-269-0935

.

.

Our mission is to help Israeli citizens and residents know their rights and enjoy them, to open free access to legal education, to make authorities’ activities transparent.

© 2020 Magen HaMishpacha