top of page

תחרות האמנות
"יושרה עולמית"

תחרות ציור ילדים בינלאומית 2023-2024
"?נושא התחרות השנה "מהי הכלה

העמותה הישראלית 'מגן המשפחה' מגישה תחרות ציורי ילדים בינלאומית,
.בה יכולים לקחת חלק ילדים מכל העולם

.הזוכים נקבעים על ידי חבר מושבעים מקצועי בינלאומי
!הירשמו עכשיו, ושלחו את הציור שלכם לפני דצמבר 2023

integrity global-3.png
:בחר את רמת המיומנות של ילדך

Thanks for submitting!

bottom of page