top of page

My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

יזימת חקיקה

במסגרת פרויקט זה, נציגי עמותת "מגן המשפחה" משתתפים בישיבות בוועדות הכנסת, מעמידים יוזמות חקיקה, מתקשרים עם מוסדות המדינה ומבקשים לאכוף חוקים קיימים...

Image-empty-state.png

אכפת לנו

מטרת פרויקט "אכפת לנו" היא לעזור לקטגוריות חלשות חברתיות באוכלוסייה...

Image-empty-state.png

אוריינות פיננסית

צעירים רבים חולמים לפתוח עסק בעצמם, אך אין להם את הידע הדרוש. כתוצאה מכך, חברות קטנות שיכולות לתרום להתפתחות ושגשוג הכלכלה והחברה, הופכות לרוב לפושטי רגל במהלך השנה הראשונה לקיומן...

Image-empty-state.png

רב תרבותיות

ישראל היא מדינה בה נפגשות להן תרבויות שונות. אנו רוצים לעזור לעולים ממדינות ברית המועצות לשעבר, בה השפה הרוסית הייתה השפה הרשמית, לשמור על השורשים התרבותיים שלהם ולהביא את התרבות הזו לחברה הישראלית...

Image-empty-state.png

מניעת מצבי משבר

עולים חדשים ולא כל כך חדשים מתמודדים לעתים קרובות עם בעיות שהם לא יכולים לפתור בעצמם, חוסר התמצאות בשפה העברית ובארץ ישראל לעיתים אינה מאפשרת להם אפילו להכיר בבעיה לפני שהיא הופכת למצב משבר...

Image-empty-state.png

"מיזם "המפגש

מיזם "המפגש" החל בתגובה לפניות רבות של משפחות בהן ילדים ובני נוער מרגישים בודדים ומנותקים וחסרים תחושת שייכות כלשהי...

Image-empty-state.png
bottom of page