top of page
< Back

"מיזם "המפגש

קראו עוד

"מיזם "המפגש

מיזם "המפגש" החל בתגובה לפניות רבות של משפחות בהן ילדים ובני נוער מרגישים בודדים ומנותקים וחסרים תחושת שייכות כלשהי...

bottom of page