top of page

אוריינות פיננסית

כיום בישראל אומרים גורמים בכל הרמות, כולל הממשלה, כי על בית הספר ללמד אוריינות פיננסית. הבעיה בדרך כלל מובנת - צעירים רבים חולמים לפתוח עסק בעצמם, אך אין להם את הידע הדרוש. כתוצאה מכך, חברות קטנות שיכולות לתרום להתפתחות ושגשוג הכלכלה והחברה, הופכות לרוב לפושטי רגל במהלך השנה הראשונה לקיומן. לבוגרי בתי הספר יש את הרעיון המעורפל ביותר של השקעות, הלוואות ונאמנויות, וכתוצאה מכך הם פועלים בעזרת אינטואיציה, שלעתים קרובות מרפים אותם. במקביל, הכנסת נושא "אוריינות פיננסית" לתכנית הלימודים בבית הספר נראית עניין של עתיד רחוק, בעיקר בגלל המחסור במורים מוסמכים. אנו מאמינים כי המשפחות יכולות וצריכות לקחת את העניין החשוב הזה לידיים שלהן. העמותה "מגן המשפחה", בעזרת ולדימיר חכם, המתנדב שלנו ומאמן מקצועי, מבצעת את פרויקט "אוריינות פיננסית" באתר.

bottom of page