top of page
krysha-nad-golovoi-photo-big.jpg

סוגיית דיור

גברת Z, רופאה עולה חדשה בת 60, קיבלה ממשרד הקליטה כתובת של בעלת דירה שהשכירה חדר בדירתה. אך כעבור שבועיים הסתבר שבעלת הבית ניסתה לנצל לטובתה את ההנחה על תשלומי החשבונות המגיעים לדיירת, העולה החדשה. לשם כך היא ניסחה את חוזה השכירות פעמיים: ברוסית ובעברית.

 

בחוזה הרשום ברוסית נאמר כי העולה החדשה שוכרת מבעלת הבית חדר אחד בדירתה בת שלושה חדרים,  כאשר בחוזה בעברית נאמר שהיא שוכרת את כל הדירה. הדיירת חתמה עליו בלי להבין מילה. בעלת הבית העבירה על שמה של הדיירת את חשבונות הארנונה, המים והחשמל וניצלה את ההנחה שלה כשהיא מתגוררת באותה הדירה, ובהמשך זרקה את העולה החדשה לרחוב תחת תירוץ צולע כלשהו.

 

האישה המבוגרת נותרה ללא קורת גג. עמותת "מגן משפחה" קיבלה את פנייתה והמתנדבים שלנו שיכנו אותה בדירתם.

 

פנייה לסנגוריה הציבורית לא הניבה פרי משום שלא היתה אפשרות להפעיל כלים משפטיים על-מנת לבטל את חוזה השכירות ולהחזיר לדיירת את הצ'קים. היא גם לא קיבלה עזרה ממחלקת סיוע לעולים בעירייה וממשרד הקליטה.

 

מתנדבים של העמותה קבעו פגישה עם בעלת הבית בבניין העירייה, ושם היא החזירה לעולה את הצ'קים מרצונה החופשי והעבירה על שמה את הארנונה שאת ההנחה עליה היא קיבלה שלא כחוק.

 

כתוצאה מכך התאפשר למתנדבים לעזור לעולה החדשה לשכור דירה חדשה.

bottom of page