top of page

הפרויקטים שלנו

hamifgashlogod_edited.jpg

מיזם "המפגש"

מיזם "המפגש" החל בתגובה לפניות רבות של משפחות בהן ילדים ובני נוער מרגישים בודדים ומנותקים וחסרים תחושת שייכות כלשהי...

hamifgashlogod_edited.jpg

אכפת לנו

מטרת פרויקט "אכפת לנו" היא לעזור לקטגוריות חלשות חברתיות באוכלוסייה...

hamifgashlogod_edited.jpg

אוריינות פיננסית

צעירים רבים חולמים לפתוח עסק בעצמם, אך אין להם את הידע הדרוש. כתוצאה מכך, חברות קטנות שיכולות לתרום להתפתחות ושגשוג הכלכלה והחברה, הופכות לרוב לפושטי רגל במהלך השנה הראשונה לקיומן...

hamifgashlogod_edited.jpg

מניעת מצבי משבר

עולים חדשים ולא כל כך חדשים מתמודדים לעתים קרובות עם בעיות שהם לא יכולים לפתור בעצמם, חוסר התמצאות בשפה העברית ובארץ ישראל לעיתים אינה מאפשרת להם אפילו להכיר בבעיה לפני שהיא הופכת למצב משבר...

hamifgashlogod_edited.jpg

רב תרבותיות

ישראל היא מדינה בה נפגשות להן תרבויות שונות. אנו רוצים לעזור לעולים ממדינות ברית המועצות לשעבר, בה השפה הרוסית הייתה השפה הרשמית, לשמור על השורשים התרבותיים שלהם ולהביא את התרבות הזו לחברה הישראלית...

hamifgashlogod_edited.jpg

יזימת חקיקה

במסגרת פרויקט זה, נציגי עמותת "מגן המשפחה" משתתפים בישיבות בוועדות הכנסת, מעמידים יוזמות חקיקה, מתקשרים עם מוסדות המדינה ומבקשים לאכוף חוקים קיימים...

bottom of page