top of page

רב תרבותיות

ישראל היא מדינה בה נפגשות להן תרבויות שונות. אנו רוצים לעזור לעולים ממדינות ברית המועצות לשעבר, בה השפה הרוסית הייתה השפה הרשמית, לשמור על השורשים התרבותיים שלהם ולהביא את התרבות הזו לחברה הישראלית. ד"ר נינה ולאסובה, המפתחת של שיטה חדשנית ללימוד השפה הרוסית כשפה זרה ולשעבר ראש המחלקה לשפה הרוסית בקונסרבטוריון מוסקבה, המתגוררת כעת בישראל, משוכנעת כי אדם אינו יכול לשלוט לחלוטין בשפה חדשה ובתרבות אחרת מבלי להבין ראשית את השפה בה שמה את שירי הערש הראשונים מאת אמו. ילדי העולים מרוסיה ומדינות אחרות של ברית המועצות לעיתים קרובות לא מכירים את שפת אמם. לכן, השקנו את פרויקט רוסית כשפה זרה, שעוזר לנו לגשר על הפער הזה

bottom of page