top of page
< Back

אוריינות פיננסית

קראו עוד

אוריינות פיננסית

צעירים רבים חולמים לפתוח עסק בעצמם, אך אין להם את הידע הדרוש. כתוצאה מכך, חברות קטנות שיכולות לתרום להתפתחות ושגשוג הכלכלה והחברה, הופכות לרוב לפושטי רגל במהלך השנה הראשונה לקיומן...

bottom of page