top of page
< Back

מניעת מצבי משבר

קראו עוד

מניעת מצבי משבר

עולים חדשים ולא כל כך חדשים מתמודדים לעתים קרובות עם בעיות שהם לא יכולים לפתור בעצמם, חוסר התמצאות בשפה העברית ובארץ ישראל לעיתים אינה מאפשרת להם אפילו להכיר בבעיה לפני שהיא הופכת למצב משבר...

bottom of page